არავის აქვს უფლება ქართველ ერს მიწა ხელიდან გამოაცალოს!

არავის აქვს უფლება ქართველ ერს მიწა ხელიდან გამოაცალოს!..

არავის აქვს უფლება ქართველ ერს მიწა ხელიდან გამოაცალოს!...