რამ აიძულა პატრიარქი და ვინ დააწყნარებს სამშობლოდან გადახვეწილებს?!

რამ აიძულა პატრიარქი და ვინ დააწყნარებს სამშობლოდან..

რამ აიძულა პატრიარქი და ვინ დააწყნარებს სამშობლოდან გადახვეწილებს?!...