ქართულ მიწას პატრონი უნდა გამოუჩნდეს!

ქართულ მიწას პატრონი უნდა გამოუჩნდეს!..

ქართულ მიწას პატრონი უნდა გამოუჩნდეს!...

მიხედეთ ადგილობრივ „ფეოდალებს“ - ისინი ძირს უთხრიან თქვენს ხელისუფლებას!

მიხედეთ ადგილობრივ „ფეოდალებს“ - ისინი ძირს უთხრიან..

მიხედეთ ადგილობრივ „ფეოდალებს“ - ისინი ძირს უთხრიან თქვენს ხელისუფლებას!...