როდემდე ვებრძოლოთ ქარის წისქვილებს, ანუ რა შუაშია ვახო სანაია?!

როდემდე ვებრძოლოთ ქარის წისქვილებს, ანუ რა შუაშია ვახო..

როდემდე ვებრძოლოთ ქარის წისქვილებს, ანუ რა შუაშია ვახო სანაია?!...