„ციანიდის“ შავ-ბნელი „ხვრელი“, ანუ რა საიდუმლოს მალავს მეუფე გრიგოლ ბერბიჭაშვილი?!

„ციანიდის“ შავ-ბნელი „ხვრელი“, ანუ რა საიდუმლოს მალავს..

„ციანიდის“ შავ-ბნელი „ხვრელი“, ანუ რა საიდუმლოს მალავს მეუფე გრიგოლ ბერბიჭაშვილი?!...