ქართველ არქიტექტორებს მსოფლიო აღიარებს!

ქართველ არქიტექტორებს მსოფლიო აღიარებს!..

ქართველ არქიტექტორებს მსოფლიო აღიარებს!...

"ილო პატაშურის ფუნჯი"

"ილო პატაშურის ფუნჯი"..

"ილო პატაშურის ფუნჯი"...

კალაძე ან უნდა წავიდეს გაფიცულებთან დიალოგზე, ან დაუყონებლივ უნდა გადადგეს თანამდებობიდან!

კალაძე ან უნდა წავიდეს გაფიცულებთან დიალოგზე, ან..

კალაძე ან უნდა წავიდეს გაფიცულებთან დიალოგზე, ან დაუყონებლივ უნდა გადადგეს თანამდებობიდან!...