ეს სისტემა ქართული ოცნებასაც შეჭამს!

ეს სისტემა ქართული ოცნებასაც შეჭამს!..

ეს სისტემა ქართული ოცნებასაც შეჭამს!...