თემურ შაშიაშვილი: ეს უბრალოდ სირცხვილია!

თემურ შაშიაშვილი: ეს უბრალოდ სირცხვილია!..

თემურ შაშიაშვილი: ეს უბრალოდ სირცხვილია!...