ია საკანდელიძე: „ამპრედუზო, მედუზო! ესაა ამათი დემოკრატია?! ამას ხატავდა პიკასო?!“ ანუ რატომ ვუჭერ მხარს ბატონ თემურ შაშიაშვილს

ია საკანდელიძე: „ამპრედუზო, მედუზო! ესაა ამათი..

„ამპრედუზო, მედუზო! ესაა ამათი დემოკრატია?! ამას ხატავდა პიკასო?!“ ანუ რატომ ვუჭერ მხარს ბატონ თემურ...