ზაურ ნაჭყებია: გადახაზეთ 48, შემოხაზეთ 65 და ხელისუფლებას ერთობლივი პროტესტი ამით ვაგრძნობინოთ!

ზაურ ნაჭყებია: გადახაზეთ 48, შემოხაზეთ 65 და..

ზაურ ნაჭყებია: გადახაზეთ 48 და ხელისუფლებას ერთობლივი პროტესტი ამით ვაგრძნობინოთ!...