გელოდებით - ხვალ 8 მაისს, 9 აპრილის მემორიალთან

გელოდებით - ხვალ 8 მაისს, 9 აპრილის მემორიალთან..

გელოდებით - ხვალ 8 მაისს, 9 აპრილის მემორიალთან...

ღია მიმართვა საქართველოს მთავრობას, საქართველოს პარლამენტს, საქართველოს საზოგადოებრიობას

ღია მიმართვა საქართველოს მთავრობას, საქართველოს..

ღია მიმართვა საქართველოს მთავრობას, საქართველოს პარლამენტს, საქართველოს საზოგადოებრიობას...