უნდა მივართვათ თუ არა „ქრთამი“ მასწავლებელს?!

უნდა მივართვათ თუ არა „ქრთამი“ მასწავლებელს?!..

უნდა მივართვათ თუ არა „ქრთამი“ მასწავლებელს?!...