ია საკანდელიძე: რაც ბუნებითი არ არის, ბოროტისგანაა! ანუ საკუთარი ხედვა  ჰომოფობიასა და ჰომოსექსუალიზმზე

ია საკანდელიძე: რაც ბუნებითი არ არის, ბოროტისგანაა!..

ია საკანდელიძე: რაც ბუნებითი არ არის, ბოროტისგანაა!...