პურზე ფასები არ უნდა გაიზარდოს!

პურზე ფასები არ უნდა გაიზარდოს!..

საქართველოს შეუძლია აწარმოოს საჭირო ხორბლის 60%....