კოვიდისტერია, ლგბტპრაიდი და არშემდგარი ჟურნალისტური „რევოლუცია“!

კოვიდისტერია, ლგბტპრაიდი და არშემდგარი ჟურნალისტური..

კოვიდისტერია, ლგბტპრაიდი და არშემდგარი ჟურნალისტური „რევოლუცია“!...