ზაურ ნაჭყებია: როდის გამოჩნდება „დაფარული მეუფე“ და რას გვაბოლებს „ძლევაი საკვირველი“?!

ზაურ ნაჭყებია: როდის გამოჩნდება „დაფარული მეუფე“ და..

როდის გამოჩნდება „დაფარული მეუფე“ და რას გვაბოლებს „ძლევაი საკვირველი“?!...