ზვიად ნოდია: საით მივყავართ ეშმაკის მანქანას?!

ზვიად ნოდია: საით მივყავართ ეშმაკის მანქანას?!..

ზვიად ნოდია: საით მივყავართ ეშმაკის მანქანას?!...