ზვიად ნოდია: ის რა „მთაწმინდაა“, სადაც გეი ბალეტმეისტერი მარხია?!

ზვიად ნოდია: ის რა „მთაწმინდაა“, სადაც გეი..

ის რა „მთაწმინდაა“, სადაც გეი ბალეტმეისტერი მარხია?!...