სასწრაფოდ უნდა გაუქმდეს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემა!

სასწრაფოდ უნდა გაუქმდეს მასწავლებელთა პროფესიული..

სასწრაფოდ უნდა გაუქმდეს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემა!...