აქცენტები პოსტპანდემიური პერიოდისთვის...

აქცენტები პოსტპანდემიური პერიოდისთვის.....

საზოგადო სიკეთეს, წესრიგს და განვითარებისკენ პატიოსან სწრაფვას ზურგი არ უნდა შევაქციოთ!...