როცა ქვეყანაში მომხმარებლური ინსტიქტი მძლავრობს!

როცა ქვეყანაში მომხმარებლური ინსტიქტი მძლავრობს!..

როცა ქვეყანაში მომხმარებლური ინსტიქტი მძლავრობს!...