ეკონომიკურ გარდაქმნებში ათქვეფილი ზნეობრიობა!

ეკონომიკურ გარდაქმნებში ათქვეფილი ზნეობრიობა!..

ეკონომიკურ გარდაქმნებში ათქვეფილი ზნეობრიობა...