ჩვენ... ფარისევლები და მშიშრები!

ჩვენ... ფარისევლები და მშიშრები!..

ჩვენ... ფარისევლები და მშიშრები!...