ეხ, ბიძინა, ბიძინა!

ეხ, ბიძინა, ბიძინა!..

ეხ, ბიძინა, ბიძინა!...