იური პაპასქუა: აი, ასე სტკივა აფხაზეთი ნაპო მესხიას

იური პაპასქუა: აი, ასე სტკივა აფხაზეთი ნაპო მესხიას..

იური პაპასქუა: აი, ასე სტკივა აფხაზეთი ნაპო მესხიას...