ვის და რატომ გაეჩხირა ყელში ზუგდიდი, ანუ, „ორიგინალობიდან“ მკრეხელობისკენ!

ვის და რატომ გაეჩხირა ყელში ზუგდიდი, ანუ,..

ვის და რატომ გაეჩხირა ყელში ზუგდიდი, ანუ, „ორიგინალობიდან“ მკრეხელობისკენ!...