იზა ვეფხვაძე: თქვენ ამქვეყნიურ სამოთხეში მოხვდებით!

იზა ვეფხვაძე: თქვენ ამქვეყნიურ სამოთხეში მოხვდებით!..

იზა ვეფხვაძე: თქვენ ამქვეყნიურ სამოთხეში მოხვდებით...