ქართულ მიწაზე ხელი უპირველესად ქართველს უნდა მიუწვდებოდეს!

ქართულ მიწაზე ხელი უპირველესად ქართველს უნდა..

ქართულ მიწაზე ხელი უპირველესად ქართველს უნდა მიუწვდებოდეს!...