დავით ფერაძე: საგანმანათლებლო დაწესებულებები სრულად პოლიტიზებულია!

დავით ფერაძე: საგანმანათლებლო დაწესებულებები სრულად..

დავით ფერაძე: საგანმანათლებლო დაწესებულებები სრულად პოლიტიზებულია!...