ზაურ ნაჭყებია: პოლიტიკამ მას ასპარეზი შეუკვეცა!

ზაურ ნაჭყებია: პოლიტიკამ მას ასპარეზი შეუკვეცა!..

პოლიტიკამ მას ასპარეზი შეუკვეცა!...