რატომ დუმხართ, პედაგოგებო!

რატომ დუმხართ, პედაგოგებო!..

რატომ დუმხართ, პედაგოგებო!...