დავით სალია: თქვენ გაგამარჯვებინათ დავით ფერაძემ!

დავით სალია: თქვენ გაგამარჯვებინათ დავით ფერაძემ!..

თქვენ გაგამარჯვებინათ დავით ფერაძემ!...