რატომ აგვიანებს „მიწის კოდექსი“ და რატომ არ შეაჩერეთ უმიწო ქართველების ჩამოყალიბების პროცესი?!

რატომ აგვიანებს „მიწის კოდექსი“ და რატომ არ შეაჩერეთ..

რატომ აგვიანებს „მიწის კოდექსი“ და რატომ არ შეაჩერეთ უმიწო ქართველების ჩამოყალიბების პროცესი?!...